NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY
e-mail: nadacia@pabk.sk
č.ú.: SK20 6500 0000 0000 2029 0260

Projekty 2016

Aj v roku 2016 sa snažíme prostredníctvom našich projektov deťom vyčariť úsmev na tvári a priniesť im nezabudnuteľné zážitky.

Dlhodobé projekty

Športová rodina pre všetkých

Za úspešným projektom, ktorý od svojho vzniku v roku 2009 podporuje NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY stojí olympijský medailista v kanoistike Juraj Bača. Projekt je určený deťom z detských domovov a sociálne slabých rodín, ktoré rady športujú a venujú sa kanoistike, avšak nepriaznivá finančná situácia alebo zlé sociálne pomery im nedovoľujú ich nadšenie a talent rozvíjať. Každoročne v Športovej rodine pre všetkých trénuje vyše 50 detí, ktoré sú rozdelené do 3 športových klubov v Trenčíne, Piešťanoch a Komárne.

Plavecký klub SPK Bratislava

NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY dlhodobo podporuje aj jeden z najlepších plaveckých klubov na Slovensku. Nadácia je hlavným partnerom SPK Bratislava už 5 rokov, pričom každoročné výsledky nám potvrdzujú, že naša podpora je správna a zmysluplná. V plaveckom klube SPK Bratislava aj vďaka pomoci nadácie športuje vyše 200 detí.

Cieľom podpory plávania je, aby deti objavili čaro pohybu vo vode, odbúrala sa plavecká negramotnosť, zlepšila sa motorika detí a v neposlednom rade je naším motívom snaha pomôcť talentovaným športovcom aj zo sociálne slabších rodín. Od roku 2009 sa plavci z SPK zúčastnili na 229 pretekoch a len na Majstrovstvách SR získali za toto obdobie 815 medailí,  z toho až 245 zlatých, čo je mimoriadny úspech.

Plavecký kemp Martiny Moravcovej

Neoddeliteľnou súčasťou letných prázdnin bol už šiesti raz plavecký kemp Martiny Moravcovej. Za toto obdobie trvania kempu ho absolvovalo takmer 900 mladých plaveckých nádejí. Nadácia Poštovej banky každoročne plne podporuje aj 42  plavcov. Z toho 36 na základe plaveckých výsledkov počas sezóny a 6 prostredníctvom tzv. divokej karty. Divoké karty sú určené deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia a každoročné ich udeľuje správna rada nadácie. Deti si divokú kartu museli naozaj zaslúžiť, zavážila nielen esej od samotného plavca, ale aj referencie od triedneho učiteľa i trénera.

Kemp každoročne prebieha v troch týždňových turnusoch, počas ktorých majú mladí plavci možnosť načerpať skúsenosti od našej úspešnej plavkyne. Martina Moravcová sa im počas kempu plne venuje a snaží sa s nimi podeliť o cenné rady a osobné zážitky, ktoré získala počas svojej kariéry.

Škola v múzeu so Slovenským národným múzeom

V roku 2011 sa NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY rozhodla pre aktívnu podporu dlhodobého projektu z oblasti vzdelávania. V spolupráci so Slovenským národným múzeom realizuje úspešný projekt Škola v múzeu. Finančná podpora z nadácie je určená predovšetkým na sprístupňovanie kultúrnych aktivít, realizáciu zaujímavých vzdelávacích programov pre deti a mládež v múzach na Slovensku, nákup pomôcok a poskytovanie voľného vstupu pre detského návštevníka.

Nadačné projekty

Nápad pre 3 generácie

Mladí, dospelí a seniori sa spoja. Nadácia Poštovej banky spustila druhé kolo grantového programu pre verejnosť a podporí najlepšie trojgeneračné projekty maximálnou sumou 20 000 €. Nápad pre 3 generácie je zameraný na podporu dobrovoľníckych aktivít, na realizácii ktorých sa budú podieľať všetky tri generácie.

V prvej fáze programu NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY na základe rozhodnutia hodnotiacej komisie podporí nápady v maximálnej hodnote 19 500 €. Následne verejnosť svojím hlasovaním rozhodne, ktorý z podporených nápadov získa mimoriadnu prémiu 500 € na lepšiu realizáciu projektu. NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY poskytne finančné  prostriedky na realizáciu grantov, ktoré majú zmysel pre komunitu, na ich realizácii sa budú spolupodieľať 3 generácie a nápady budú originálne a trvalo udržateľné.


Radi podporíme dobré nápady, ktoré nadchnú ďalších ľudí okolo vás a ich cieľom je niektorá z týchto tém:

  • Sociálna starostlivosť
  • Zdieľanie skúseností, zručností a vedomostí- podpora vzdelávania
  • Aktívne využitie voľného času, rozvoj telovýchovy
  • Obnova/ úprava verejných priestranstiev
  • Zdravý životný štýl a voľnočasové aktivity

Do grantu nám prišlo 392 žiadostí, z ktorých sme sa rozhodli podporiť 16 najlepších verejnoprospešných projektov.

Stromček splnených prianí

V roku 2015 sme prvým ročníkom odštartovali vianočný projekt Stromček splnených prianí, do ktorého sme zapojili aj zamestnancov skupiny Poštovej banky kúpou darčekov pre deti. V spolupráci s Linkou Detskej Istoty sme vybrali 23 rodín zo sociálne slabšieho prostredia a poskytli im okrem darčekov aj finančný príspevok na nákup potravín a výzdoby na Vianoce.  V tomto vydarenom projekte budeme pokračovať aj v roku 2016.

Zamestnanecké granty

Zamestnanecký grantový program MAJÁK

Vďaka zamestnaneckému grantu majú zamestnanci skupiny Poštovej banky možnosť získať finančnú podporu pre verejnoprospešné projekty, ktorým sa ako dobrovoľníci venujú vo svojom voľnom čase. V roku 2015 nadácia otvorila dve kolá grantového programu a podporila 14 skvelých projektov v celkovej výške 18 500 €. Veríme, že v roku 2016 sa nám podarí podporiť ešte viac zmysluplných projektov od našich zamestnancov.

Zamestnanecký grantový program pre pobočky

V roku 2016 plánujeme spustiť grant pre našich pobočkových pracovníkov, aby sme sa mohli cielene pomáhať v regiónoch na celom Slovensku.

V rámci 4.kola grantu sme sa rozhodli podporiť 6 skvelých verejnoprospešných projektov v celkovej sume 5 100 €.

Individuálne žiadosti

Nadácia Poštovej banky od svojho založenia pravidelne poskytuje finančnú podporu pre individuálnych žiadateľov, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Aj v tomto roku Nadácia vyčlenila finančné prostriedky, o ktoré môžu požiadať jednotlivci prostredníctvom vyplnenia našej online žiadosti. Našim cieľom je pomáhať tam, kde je pomoc potrebná. Ďakovné listy od ľudí, ktorým Nadácia za sedem rokov pomohla sú toho dôkazom.