NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY
e-mail: nadacia@pabk.sk
č.ú.: SK20 6500 0000 0000 2029 0260

Projekty 2015

Aj v roku 2015 sa snažíme prostredníctvom našich projektov deťom vyčariť úsmev na tvári a priniesť im nezabudnuteľné zážitky.

Dlhodobé projekty

Športová rodina pre všetkých

Za úspešným projektom, ktorý od svojho vzniku podporuje NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY stojí olympijský medailista v kanoistike Juraj Bača. Vďaka podpore nadácie môžu deti z detských domovov a sociálne znevýhodnených rodín rozvíjať svoje nadanie. Projekt je určený deťom, ktoré rady športujú a venujú sa kanoistike, avšak nepriaznivá finančná situácia alebo zlé sociálne pomery im nedovoľujú ich nadšenie a talent rozvíjať. Výborné tréningové podmienky, kvalitní tréneri a chuť športovať sa odrazili aj na výsledkoch a deti sa začínajú stále viac presadzovať na domácich a zahraničných pretekoch. Každoročne v Športovej rodine pre všetkých trénuje vyše 50 detí, ktoré sú rozdelené do 3 športových klubov v Trenčíne, Piešťanoch a Komárne.

Plavecký klub SPK Bratislava

NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY sa dlhodobo zameriava na podporu vodných a vodáckych športov a prostredníctvom jednotlivých projektov pomáha športovcom rozvíjať ich talent. V plaveckom klube SPK Bratislava aj vďaka pomoci nadácie športuje vyše 200 detí.

Cieľom nadačnej podpory plaveckého klubu je výzva, aby deti objavili čaro pohybu vo vode, odbúrala sa plavecká negramotnosť, zlepšila sa motorika detí a v neposlednom rade je naším motívom snaha pomôcť talentovaným športovcom aj zo sociálne slabších rodín. Nadácia je hlavným partnerom SPK Bratislava už 5 rokov, pričom každoročné výsledky nám potvrdzujú, že naša podpora je správna a zmysluplná.

Plavecký kemp Martiny Moravcovej

NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY už od roku 2010 podporuje veľmi úspešný projekt Letný plavecký kemp Martiny Moravcovej, ktorý oslávil tento rok 6. výročie. Kemp doteraz absolvovalo takmer 700 mladých plaveckých nádejí. Nadácia Poštovej banky každoročne podporuje 42  plavcov. Z toho 36 na základe celoročných plaveckých výsledkov a 6 na základe tzv. divokej karty. Divoké karty sú určené deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia a každoročné ich udeľuje správna rada nadácie. Deti si Divokú kartu museli naozaj zaslúžiť, zavážila nielen esej od samotného plavca, ale aj referencie od triedneho učiteľa i trénera.

Dátumy kempu na rok 2015:

 • Turnus 1: 28.7.- 02.8.2015 (utorok - nedeľa) ročník 2005 a 2004
 • Turnus 2: 02.8.- 07.8.2015 (nedeľa - piatok) ročník 2003 a 2002
 • Turnus 3: 15.8.- 20.8.2015 (sobota - štvrtok) ročník 2001 až 1999

Škola v múzeu so Slovenským národným múzeom

V roku 2011 sa NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY rozhodla pre aktívnu podporu dlhodobého projektu z oblasti vzdelávania. Už 4 roky v spolupráci so Slovenským národným múzeom realizuje úspešný projekt Škola v múzeu. Finančná podpora z nadácie je určená predovšetkým na sprístupňovanie kultúrnych aktivít, realizáciu zaujímavých vzdelávacích programov pre deti a mládež v múzach na Slovensku, nákup pomôcok a poskytovanie voľného vstupu pre detského návštevníka.

Podporené projekty pre rok 2015:

 • SNM - Pobytový detský tábor na Červenom Kameni
 • SNM Historické múzeum - Denný detský letný tábor Bratislavský hrad
 • SNM Historické múzeum - Stretnutie s Ľudovítom Štúrom
 • SNM  Archeologické múzeum - Hrnčiarska pec
 • SNM  Prírodovedné múzeum - 10 rokov objavovne a expozície  Biodiverzita Zeme
 • SNM Múzeum Bojnice - Hra na minulosť
 • SNM Múzeum Červený Kameň - Hradný záhadník
 • SNM Spišské múzeum -  Veselé štvrtky
 • SNM Múzeum bábkarských kultúr a hračiek - Bábkarské sympózium
 • SNM Betliar - Čarujeme s ihlou,  Tvorivé dielne

Nadačné projekty

Mengusovský bežkársky raj

Projekt Mengusovský bežkársky raj sa začal realizovať na jeseň 2013 so zámerom pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.  Hlavný cieľom projektu je vyznačenie bežkárskych trás pri obci Mengusovce prostredníctvom kilometrovníkov na trase, orientačných tabúľ a stavbou mostíkov cez potoky. Celková dĺžka vyznačených okruhov je 16 km a plánuje sa v budúcnosti rozširovať.  Nadácia v spolupráci s mengusovským urbariátom a základnou školou Komenského Svit vybudovala náučný chodník Kimbiark, ktorý bol slávnostne otvorený 3. júla. Náučný chodník sa nachádza medzi Svitom a Mengusovcami,  je dlhý 13 km a lemuje ho 12 informačných tabúľ.

Stromček splnených prianí

Najkrajšie sviatky roka už pomaly klopú na dvere a blíži sa večer, kedy by malo každé dieťa nájsť vianočné prekvapenie pod stromčekom. Avšak sú aj detičky, ktorým rodičia kvôli zložitej sociálnej situácii nemôžu splniť ich tajné priania.

Preto Nadácia Poštovej banky prináša prvý ročník projektu Stromček splnených prianí, prostredníctvom ktorého rozžiarime očká deťom zo sociálne slabých rodín s pomocou zamestnancov Poštovej banky.

To pravé kúzlo celého projektu spočíva v pomoci druhým prostredníctvom nášho poštovkárskeho vianočného stromčeka, ktorý je od 1. decembra umiestnený vo vstupnej hale našej banky. Pod tento stromček zamestnanci nosia zabalené darčeky pre deti, ktoré to potrebujú na základe ich tajných vianočných prianí. 17. decembra Nadácia doručí všetky darčeky deťom, aby rozžiarili ich očka pod vianočným stromčekom na Štedrý večer. 

Nadácia však tiež nechce zostať bokom, a preto poskytne každému členovi zapojenej rodiny (dospelému aj dieťaťu) 20 € na prípravu tých pravých štedrých Vianoc.

Do projektu je zapojených 55 detí a ich rodín zo sociálne znevýhodneného prostredia. Rodiny boli vybrané a preverené referenciami   cez žiadosti a takisto aj v spolupráci s Linkou detskej istoty, ktorej touto cestou za pomoc ďakujeme.

Zamestnanecké projekty

Zamestnanci Poštovej banky trvalo dokazujú že pomáhať ich naozaj baví. Do nadácie  čoraz častejšie prispievajú vlastnými podnetmi a ochotne sa angažujú v jednotlivých projektoch či dobrovoľníckych aktivitách. Preto sa NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY rozhodla investovať časť svojich finančných prostriedkov práve na podporu zamestnaneckých projektov. V septembri 2014 sme spustili prvé kolo zamestnaneckého grantového programu MAJÁK, do ktorého mohli zamestnanci zasielať  žiadosti o finančnú podporu konkrétnych projektov. Nadácia sa rozhodla v prvom kole podporiť 7 skvelých verejnoprospešných projektov, ktorých realizácia bude prebiehať v roku 2015. V druhom kole grantového programu nám zamestnanci opäť zaslali výnimočné projekty a nadácia sa rozhodla podporiť 6 z nich. V roku 2015 a v roku 2016 sa budú realizovať projekty, ktoré pomôžu tam, kde to má zmysel.

V 3. kole zamestnaneckého grantu sme podporili 8 zaujímavých projektov od našich zamestnancov.

Individuálne žiadosti

Nadácia Poštovej banky od svojho založenia pravidelne poskytuje finančnú podporu pre individuálnych žiadateľov, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Aj v tomto roku Nadácia vyčlenila finančné prostriedky, o ktoré môžu požiadať jednotlivci prostredníctvom vyplnenia našej online žiadosti. Našim cieľom je pomáhať tam, kde je pomoc potrebná. Ďakovné listy od ľudí, ktorým Nadácia za sedem rokov pomohla sú toho dôkazom.