NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY
e-mail: nadacia@pabk.sk
č.ú.: SK20 6500 0000 0000 2029 0260

Projekty 2018

Aj v roku 2018 sa snažíme prostredníctvom našich projektov deťom vyčariť úsmev na tvári a priniesť im nezabudnuteľné zážitky.

Dlhodobé projekty

Škola v múzeu so Slovenským národným múzeom

Od roku 2011 Nadácia Poštovej banky realizuje so Slovenským národným múzeom projekt Škola v múzeu. Vďaka finančnému grantu našej Nadácie sa v múzeách po celom Slovensku realizujú interaktívne vzdelávacie workshopy a výstavy pre deti a mládež. 

Interaktívna výstava „Múdro sporiť a rozumne míňať“

Vďaka podpore Nadácie vznikla v Detskom múzeu v Bratislave interaktívna výstava o finančnej gramotnosti určená pre deti vo veku od 5 do 12 rokov. Cieľom výstavy je hravou a pútavou formou vysvetliť základné finančné pojmy, mechanizmy a zákonitosti sveta financií a materiálnych hodnôt. Interaktívna výstava „Múdro sporiť a rozumne míňať“ je momentálne umiestnená vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach, kam bola presunutá z Bratislavy. Výstavu je možné v Košiciach navštíviť do apríla 2018.

Nadačné granty

Nápad pre školy

Pre Poštovú banku a aj Nadáciu poštovej banky je otázka vzdelávania a zmena postoja ľudí k peniazom veľmi dôležitá. Preto sme sa rozhodli spustiť nový grantový program zameraný na podporu vzdelávania. Prostredníctvom grantového programu „Nápad pre školy“ podporíme najlepšie nápady, ktoré riešia problém v nedostatočnej vzdelanosti žiakov v oblasti finančnej gramotnosti a aktuálnych potrieb základných a stredných škôl. Pošlite váš originálny nápad do 15.1.2019 a spolu s nami pomôžte vyvolať zmenu vo vzdelávaní a finančnej gramotnosti krajiny. Viac informácií o grante.

Nápad pre 3 generácie

Dobrovoľníctvo je téma, ktorá sa čoraz viac dostáva do popredia záujmu v našej spoločnosti. Dobrovoľnícke aktivity, vzájomná spolupráca a chuť vytvoriť niečo nové spája ľudí rôzneho veku. Nadácia Poštovej banky sa preto opätovne rozhodla podporiť aktivity dobrovoľníkov a otvára 4.kolo úspešného grantového programu Nápad pre 3 generácie.

Cieľom  nášho grantu je podporiť spoluprácu medzi deťmi, dospelými a seniormi a umožniť im v tejto uponáhľanej dobe stráviť spoločne čas a zároveň pomáhať. Nápady, ktoré spájajú tri generácie nám môže verejnosť zasielať od 5.novembra, pričom maximálna výška finančnej podpory pre jeden projekt je 2 000 Eur. Radi podporíme trojgeneračné nápady z oblasti  vzdelávania, športu, sociálnej starostlivosti, zdravého životného štýlu, obnovy a úpravy verejných priestranstiev.

Viac informácií nájdete v našej info brožúre.

Nápad pre folklór

Grantový program Nadácie je zameraný na podporu originálnych nápadov, ktoré oživia našu tradičnú ľudovú kultúru a folklór. Nadácia Poštovej banky tak jasne preukazuje svoj úprimný záujem o podporu tých z vás, ktorým záleží na kultúrnom bohatstve svojho rodiska (pôsobiska) a ktorí by radi by priložili ruku k jeho zveľaďovaniu.  Vďaka programu je možné na realizáciu tých najlepších nápadov získať finančné prostriedky v celkovej maximálnej hodnote 40 000 eur. Jeden nápad môže získať maximálnu podporu 3 000 eur. Do grantu sa môžu zapojiť aktívni občania, samosprávy, školy, škôlky, kultúrne inštitúcie a verejnoprospešné organizácie a spolky. Podprogram – „UKÁŽ SA“ – Prezentácia lokálnej tradičnej ľudovej kultúry a folklóru, umelecká tvorba zameraná na tradičnú ľudovú kultúru.

Interné zamestnanecké granty

10 dobrých skutkov

Vďaka zamestnaneckému grantu majú zamestnanci skupiny Poštovej banky možnosť získať finančnú podporu pre verejnoprospešné projekty, ktorým sa ako dobrovoľníci venujú vo svojom voľnom čase. Nadácia aj tento rok podporí viaceré zaujímavé zamestnanecké projekty z oblasti vzdelávania, športu, zdravotníctva či sociálnej pomoci. Prostredníctvom našich zamestnancov môže naša nadácia pomáhať, tam kde je to potrebné. Žiadatelia môžu zasielať žiadosti o finančnú podporu pre niekoho o kom vedia, že je v núdzi alebo si zaslúži našu pomoc. Môže to byť člen rodiny, sused, kamarát, kolega, známy, rodina v núdzi či organizácia, ktorej aktivity poznáte a jej projekty sú zmysluplné.