NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY
e-mail: nadacia@pabk.sk
č.ú.: SK20 6500 0000 0000 2029 0260

Netradičné predstavenie so Zvedavou akadémiou

Zvedavá akadémia pripravila netradičné divadelné predstavenie. Letný tábor pre bratislavské deti z mnohodetných rodín a detského domova Studienka opäť ponúkol zaujímavé zážitky a možnosť vytvoriť komplexné divadelné predstavenie za pomoci profesionálov. Vďaka podpore Nadácie Poštovej banky si tak 14 detí z Bratislavy užilo nezabudnuteľné prázdninové dobrodružstvo.

Zvedavá akadémia ponúka neštandardný spôsob strávenia letných prázdnin pre deti z Bratislavy. Letný tábor je založený na koncepte Gevera Tulleyho a určený primárne pre deti z mnohodetných rodín a znevýhodneného sociálneho prostredia. Deti sa v dennom tábore aktívne učili počas kreatívnych workshopov, ktoré viedli naslovovzatí odborníci z divadelnej brandže. Ich týždenné úsilie vyvrcholí slávnostnou divadelnou premiérou a vernisážou už túto sobotu.

„Pre deti sme pripravili tri kreatívne dielne zamerané na herectvo, kostýmové výtvarníctvo a scénografiu. Svoje skúsenosti im odovzdávali priamo odborníci z divadelného a filmového sveta - kostýmová dizajnérka Anna Radeva, scénografka Laura Štorcelová a herecký pedagóg a režisér Tomáš Sloboda. Vďaka Nadácii Poštovej banky si mohlo divadelný život vyskúšať až 14 detí z Bratislavy," hovorí Lenka Karafová, spoluorganizátorka Zvedavej akadémie. Nadobudnuté skúsenosti využili pri tvorbe vlastného divadelného predstavenia, ktoré slávnostne uvedú v sobotu o 17.00 hod.

Účastníci tábora, ktorý sa tento raz stretli v Detskom centre Ihrisko, dostali možnosť naučiť sa prácu za oponou v troch zaujímavých workshopoch. Herecko-pohybovú dielňu viedol Tomáš Sloboda. Počas týždňa sa deti oboznámili so základmi herectva. Naučili sa pracovať s dramatickým textom, hlasom, pohybom, hereckým partnerom, vžiť sa do inej role a vyskúšať si na vlastnej koži byť hercom, ktorý pracuje s divadelným priestorom a kostýmom.

Anna Radeva sa deťom venovala v rámci kostýmovej dielne. V skupine spolu tvorili vlastné návrhy, modely aj kostýmy. Malí zvedavci si vyskúšali tvorbu make-upu, bodypaintingu a naučili sa základné princípy správneho stylingu. „Poodhalili sme spolu tajomstvo tvorby kostýmu. Hitom tohto tábora bolo oblečenie pre superhrdinov," dodáva kostýmová dizajnérka Anna Radeva.

Scénická skupina si vďaka Laure Štorcelovej rozvíjala kreativitu s technickým myslením a vlastnými vynálezmi. Spolu poodhalili kúzlo mechaniky, ktoré následne integrovali do divadelného predstavenia. Deti dostali možnosť realizovať svoje nápady v makete, ale najmä v reálnom priestore. Celé divadelné predstavenie je aj natočené, takže si mohli na vlastnej koži vyskúšať, ako skutočná filmovačka prebieha. Zvedavá akadémia funguje od roku 2012. Počas roka pripravuje pre deti Zvedavé jednodenné workshopy, kde sa učia vyrábať technické hračky, skladať a rozkladať elektronické zariadenia a objavovať princíp fungovania vecí. Zvedavé tábory využívajú koncept Gevera Tulleyho, vďaka ktorému sa deti učia nové veci tým, že aktívne participujú na ich výrobe. Prvý takýto tábor sa realizoval v roku 2012. Zvedavá akadémia sa orientuje na rozvoj logického myslenia a manuálnych zručností detí. Hlavnými cieľmi projektu je vzbudiť v deťoch záujem o okolitý svet, ako veci fungujú a prečo. Zároveň ich prirodzene naučiť nové zručnosti potrebné pre zdravý vývin, spolupracovať s ostatnými rovesníkmi na všetkých fázach spoločných projektov. Táborov sa zúčastňujú aj deti z detského domova Studienka a klubu mnohopočetných rodín.

Kontakt pre doplňujúce informácie: Naďa Urbanová, vedúca Oddelenia PR, 0910 866 896, nada.urbanova@pabk.sk